DỰ ÁN TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI HẦM LÒ VÀ TRẠM BIẾN ÁP 6/0,4KV – TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI MỎ THAN HÀ LẦM
Dự án: Đầu tư khai thác phần dưới mức -50 mỏ than Hà Lầm 
Gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Trạm xử lý nước thải hầm lò và trạm biến áp 6/0,4KV – Trạm xử lý nước thải mỏ
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin
Giá trị gói thầu: 93.047.407.112 VND
Thời gian thực hiện: 2016 - 2017

 

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상