TRẠM MÁY PHÁT ĐIỆN – BAUXITE NHÔM LÂM ĐỒNG

Dự án: Tổ hợp bauxite – nhôm Lâm Đồng
Gói thầu: Cung cấp thiết bị, thi công lắp đặt, đấu nối hệ thống điện diesel dự phòng khẩn cấp cho nhà máy Alumin (Cung cấp, lắp đặt 02 trạm máy phát Diesel số 1 và số 3)
Chủ đầu tư: Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin)
Trị giá gói thầu: 24.433.000.000 VND
Thời gian thực hiện: 2013 – 2014
Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상