TRẠM BIẾN ÁP 35/6KV – CÔNG TY THAN NÚI BÉO

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình khai thác hầm lò mỏ than Núi Béo
Gói thầu: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt trạm biến áp 35/6kV-2x12500kVA
Chủ đầu tư: Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin
Trị giá gói thầu: 38.600.000.000 VND
Thực hiện năm 2017 – 2018

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상