TRẠM BIẾN ÁP 35/6KV CẦU TRẮNG – CÔNG TY THAN THỐNG NHẤT

Dự án: Đầu tư khai thác hầm lò xuống sâu dưới mức -35 khu Lộ Trí
Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị phục vụ cải tạo TBA 35/6kV Cầu Trắng
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Than Thống Nhất – Vinacomin
Trị giá gói thầu: 21.570.000.000 VND
Thời gian thực hiện: 2013 – 2014
 

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상