TRẠM BIẾN ÁP 110/6KV  & TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110KV – CÔNG TY THAN HÀ LẦM
Dự án: Khai thác phần dưới mức - 50 mỏ than Hà Lầm 
Gói thầu: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm biến áp 110/6kV và tuyến đường dây 110kV Hà Lầm
Chủ đầu tư: Công ty cổ phần than Hà Lầm – Vinacomin
Giá trị gói thầu: 124.122.634.148 VND
Thời gian thực hiện: 2013 – 2014


Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상