TRẠM BIẾN ÁP 110/10KV – CÔNG TY GANG THÉP CAO BẰNG

Dự án: Cung cấp Thiết bị vật tư và xây lắp trạm biến áp 110/10kV Cấp điện cho Khu liên hợp gang thép Cao Bằng 
Gói thầu: Cung cấp thiết bị và lắp đặt TBA 110/10kV & tuyến đường dây 110kV Cao Bằng
Chủ đầu tư: Công ty CP Gang Thép Cao Bằng
Trị giá gói thầu:  52.981.898.203 VND
Thực hiện năm 2012 – 2013 

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상