TRẠM MÁY PHÁT ĐIỆN DIESEL 2500 kVA – CÔNG TY THAN VÀNG DANH

Dự án: Đầu tư khai thác phần lò giếng mức +00 - -175 khu Vàng Danh – Mỏ Than Vàng Danh
Gói thầu: Tổ máy phát điện Diesel 2500 kVA (2 tổ máy) và hệ thống tủ điện
CĐT: Công ty Than Vàng Danh - Vinacomin
Trị giá gói thầu: 31.168.000.000 VND
Thực hiện năm 2016 – 2017

Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상