Ứng viên có nhu cầu công việc phù hợp với tiêu chí, chính sách của công ty và đáp ứng đủ các yêu cầu vị trí công việc của Asean. Vui lòng tải tài liệu, biểu mẫu tuyển dụng chính thức từ Công ty, hãy điền đầy đủ thông tin và gửi về cho chúng tôi. Download tại đây

Đối tác

개발 지원 대상