HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ MITSUBISHI – CÔNG TY MÔI TRƯỜNG
Dự án: Nhà điều hành sản xuất - Công ty TNHH MTV Môi trường
Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt hệ thống điều hoà không khí
Chủ đầu tư: Công ty TNHH MTV Môi trường – Vinacomin
Trị giá gói thầu: 7.499.063.928 VND
Thực hiện 2011 - 2012Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상