HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ – BỘ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ
Dự án: Trụ sở làm việc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hoà không khí, thang máy
Chủ đầu tư: Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư
Trị giá gói thầu: 24.449.496.000 VND
Thực hiện năm 2011 – 2013


Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상