CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG
 
1. Công tác tuyển dụng: Được tổ chức thực hiện theo mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh của Asean, trong từng giai đoạn cụ thể và thực hiện theo kế hoạch hàng năm.
 
2. Nguyên tắc tuyển dụng: Thông báo công khai - bảo đảm tính công bằng - cơ hội bình đẳng cho mọi ứng cử viên và thực hiện đúng theo quy trình tuyển dụng của công ty.
 
3. Đối tượng tuyển dụng: Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh hàng năm, công ty đề ra tiêu chí tuyển chọn và bố trí sử dụng lao động, trong đó ưu tiên:
  • Lao động là người Việt Nam tốt nghiệp đại học và sau đại học trong và ngoài nước.
  • Lao động có năng lực, sáng tạo; chuyên môn giỏi, tay nghề kỹ thuật cao và nhiều kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của công ty.
  • Sinh viên mới tốt nghiệp từ các trường đại học hoặc cao đẳng nghề trong nước và ngoài nước nhằm tạo nguồn nhân lực phát triển bền vững lâu dài cho công ty.
  • Ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty.
 
4. Phương pháp tuyển dụng:  Hội đồng phỏng vấn trực tiếp.
 
5. Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Nhận trực tiếp, qua bưu điện hoặc email.
 
6. Thông tin tuyển dụng được thể hiện qua website của Công ty Cổ phần Cơ điện Asean và trên phương tiện thông tin đại chúng.
 

Ứng viên gửi thư ứng tuyển online

Tải đơn ứng tuyển

Đối tác

개발 지원 대상