BIẾN TẦN ĐỘNG CƠ 6KV - NHIỆT ĐIỆN SƠN ĐỘNG

Dự án: Đầu tư Biến tần 6kv – Công ty nhiệt điện Sơn Động
Gói thầu: Xây dựng, cung cấp, lắp đặt, hiệu chỉnh chạy thử biến tần động cơ 6kv Công ty nhiệt điện Sơn Động
Chủ đầu tư: Công ty Nhiệt điện Sơn Động - Vinacomin
Giá trị gói thầu: 10.194.131.552 VND
Thời gian thực hiện: 2016


Dự án liên quan

Đối tác

개발 지원 대상