THÔNG TIN TUYỂN DỤNG
 
Vị trí tuyển dụng Số lượng Nơi làm việc Hạn nộp hồ sơ
  Trưởng phòng Hành chính nhân sự 01 Hà Nội 31/05/2018
  Kỹ sư đo lường, điều khiển và tự động hóa 01 Hà Nội 31/05/2018
  Nhân viên dự án 01 Hà Nội 31/05/2018
  Kỹ sư điện 02 Hà Nội 31/05/2018
  Công nhân điện, Công nhân cơ khí 02 Quảng Ninh 31/05/2018
 
 

Ứng viên gửi thư ứng tuyển online

Tải đơn ứng tuyển

Đối tác