Liên hệ

CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN ASEAN

Địa chỉ: Số 1, Lô 3A, Trung Yên 11, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội      
Tel: 04.3514.7378 - Fax: 04.3514.7752 

Phòng Kinh doanh:

Mr. Lê Xuân Thành 
Máy lẻ: 403
Email: thanhlx@ancom.com.vn

Họ tên(*)
Email(*)
Điện thoại(*)
Fax
Địa chỉ(*)
Nội dung(*)

Giới thiệu