LỄ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017 CỦA ASEAN

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ điện ASEAN, ngày 31/07/2017 đã diễn ra Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch nhiệm vụ SXKD 6 tháng cuối năm 2017 với sự tham gia đầy đủ của các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc cùng toàn thể CBCNV Công ty.

                                                           

Hội nghị đã đánh giá những kết quả SXKD, các hoạt động của Công ty đạt được trong 06 tháng đầu năm vừa qua, những mặt đã đạt được, chưa đạt được, cũng như rút kinh nghiệm và đưa ra giải pháp, kế hoạch triển khai nhiệm vụ SXKD trong 06 tháng cuối năm. Với hoạt động dự án, đã bước đầu đạt kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm như sau:

+ Các dự án đã nghiệm thu thanh quyết toán: 9 dự án
    1. Hệ thống làm mát MK300 Hà Lầm
    2. Khởi động mềm Mạo Khê
    3. Máy phát điện Vàng Danh
    4. Hệ thống tủ hòa Nam Mẫu
    5. Máy cắt than Na Dương
    6. Biến tần Hạ Long
    7. Cơ giới hóa lò chợ Hà Lầm
    8. Hệ thống xử lý nước Hà Lầm
    9. Trạm điện Thống Nhất

+ Số dự án đang triển khai, chưa nghiệm thu: 6 dự án
    1. Máy phát điện Nam Mẫu
    2. Trạm biến áp 35/6kv Núi Béo
    3. Máy cắt than Cọc Sáu
    4. Hệ thống làm mát MK600 Hà Lầm
    5. Trạm 110 kV Lào Cai (vừa mới làm thủ tục khởi công)
    6. Máy xúc lật Dương Huy

Trong đó 2 dự án Trạm biến áp 110KV Lào Cai và Trạm biến áp 35/6kv Núi Béo là 02 công trình lớn, trọng tâm thực hiện xuyên suốt trong năm 2017. 

Với mục tiêu trong tâm của năm 2017 là năm nhân viên theo chỉ đạo của HĐQT. Bởi vậy, để tạo sự độc lập khách quan trong công tác điều hành, bàn giao mục tiêu chiến lược của HĐQT đến Ban điều hành triển khai. Trong 06 tháng đầu năm này, HĐQT Công ty đã quyết định chuyển giao nhiệm vụ cho Tân Giám đốc Tạ Quang Đức với mong muốn, bằng sức trẻ và sự nhiệt huyết, tài năng của mình, Tân Giám đốc Tạ Quang Đức sẽ là người dẫn đầu đoàn tàu ASEAN đoàn kết thống nhất, phát huy truyền thống tốt đẹp, chung sức đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu mới được HĐQT đặt ra, cũng như để ông Lê Văn Huy – Thành viên HĐQT, tập trung công tác phát triển thịt rường, mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, nghiên cứu đưa các sản phẩm mới vào thị trường, đặc biệt là dìu dắt anh em đội ngũ kinh doanh phát triển thị trường. 

Chương trình hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 đã thành công tốt đẹp, và hứa hẹn một tương lai gần với những mục tiêu và biện pháp được đặt ra trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ trong năm 2017 cũng như xây dựng một đội ngũ CBCNV đoàn kết, chung sức đồng lòng, xây dựng ASEAN ngày càng phát triển bền vững.

Đối tác