Ngày 10 tháng 08 năm 2013, Công ty cổ phần Cơ điện Asean đã tổ chức lễ sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm, và định hướng 6 tháng cuối năm 2013. Với sự có mặt đầy đủ của tất cả các cán bộ nhân viên trong công ty. Đây là dịp toàn thể lãnh đạo, các cán bộ công nhân viên trong công ty cùng nhìn lại hoạt động của toàn doanh nghiệp trong 6 tháng, so sánh với mục tiêu của cả năm, để rút ra những điều làm được và những bài học để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ và kế hoạch trong 6 tháng còn lại.

Đối tác