Sáng ngày 15/10/2013, tại mặt bằng sân công nghiệp mức +75 Công ty cổ phần than Hà lầm, phường Hà Lầm, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Cơ điện Asean đứng đầu liên danh đã liên danh với Công ty Cổ phần xuất nhập than - VINACOMIN (COALIMEX) đã khởi công thực hiện Công trình: Thi công xây dựng, cung cấp, lắp đặt thiết bị Trạm biến áp 110/6kV và tuyến đường dây 110kV Hà Lầm thuộc dự án: ​Khai thác phần dưới mức - 50 mỏ than Hà Lầm.

Đây cũng là một trong những hạng mục quan trọng nhất của Dự án Đầu tư khai thác phần dưới mức -50 của Công ty CP than Hà Lầm. Sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động, trạm biến áp 110/6KV đảm bảo cung cấp nguồn điện ổn định cho hoạt động khai thác phần dưới mức -50 của Công ty than Hà Lầm bao gồm: hệ thống trục tải 3 giếng đứng, bơm thoát nước thông gió toàn mỏ, hệ thống khí nén và các thiết bị khai thác cơ giới hóa. Qua đó, đảm bảo duy trì hoạt động sản xuất ổn định và tiết kiệm chi phí vận hành trong quá trình sản xuất.

Đối tác