Hệ thống điện nhẹ

Hệ thống điện nhẹ

•    Hệ thống thiết bị an ninh, giám sát
•    Hệ thống truyền dẫn, chuyển mạch và tổng đài
•    Hệ thống âm thanh, ánh sáng

Cung cấp và thi công lắp đặt các hệ thống cơ điện